Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de verzameling van jouw persoonsgegevens en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, waarom wij deze gegevens verzamelen en onder welke voorwaarden wij informatie met anderen delen. Cura Centraal wil de privacy van haar zorgprofessionals, opdrachtgevers, medewerkers en kandidaten zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het verwerken van deze gegevens.

info@curacentraal.nl

Home

Randstad 22-151-10, 1316BM Almere

085 060 9291

KvK: 84001291

 

Doel verwerking gegevens

Wij verzamelen alleen de hoogst noodzakelijke gegevens die voor de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van bemiddeling of in het kader van werknemerschap van belang zijn.

Cura Centraal zal (persoons)gegevens van medewerkers, zorgprofessionals en kandidaten verzamelen om te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • Om beschikbaarheid vast te leggen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om toegang te geven tot en gebruik te kunnen maken van een account op onze webomgevingen en -platformen.
 • Om de wet- en regelgeving na te volgen waar wij toe verplicht zijn.

 

Gegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die Cura Centraal verwerkt: 

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaats, geslacht en nationaliteit
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto en ID-bewijs, BSN
 • BTW nummer, handelsnaam, KvK en adres van je onderneming

Zonder uw toestemming zullen er geen persoonsgegevens worden verzameld. Gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten worden wel verzameld. Wanneer u gevraagd wordt om persoonsgegevens via de website en u verstrekt deze, zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij het verzenden van (contact)formulieren zal het IP-adres worden verzameld. Dit ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Deze zal eveneens worden aangewend om surf- en klikgedrag te analyseren.

Bewaring van gegevens

Cura Centraal zal persoonsgegevens bewaren op basis van de wettelijke bewaartermijn. Zodra dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij bepaalde gegevens. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.

 

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden, mits dit benodigd is om een overeenkomst uit te voeren, een transactie te voltooien of wanneer wetgeving dit vereist.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

Beveiliging

Cura Centraal maakt gebruik van verschillende veiligheidsprocedures om zorg te dragen voor bescherming van de verwerkte gegevens. Dit wordt gedaan om onder anderen te voorkomen dat onbevoegden toegang zullen hebben tot deze gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat gegevens niet in verkeerde handen komen.
Gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermt, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de overdracht van informatie over het internet niet altijd volledig worden gegarandeerd.

 

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@curacentraal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cura Centraal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cura Centraal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Vragen en contact

Heb je vragen of opmerkingen over jouw persoonsgegevens, of wil je gebruik maken van jouw rechten m.b.t. jouw gegevens, neem dan contact op via info@curacentraal.nl

Hulp nodig?